Skeleton Grid

Four columns
Four columns
Four columns
Eight columns
Four columns
Three columns
Three columns
Three columns
Three columns
Six columns
Six columns

CSS Grid Layout Version

Four columns
Four columns
Four columns
Eight columns
Four columns
Three columns
Three columns
Three columns
Three columns
Six columns
Six columns

... and we can do this

Four columns
Two rows
Four columns
Three rows
Four columns
Four columns
Three columns
One
One
Three columns
Six columns
Six columns